info@yildizhaninsaat.com
02323360353

Blog Detay - Binaların Tasarımı için Genel Esaslar TBDY2017

Binaların Tasarımı için Genel Esaslar TBDY2017
Paylaş:
Binaların Tasarımı için Genel Esaslar TBDY2017
Binaların tasarımı için Deprem Tasarım Sınıflarının (DTS) belirlenmesine yardımcı olmak üzere Bina Kullanım Sınıfları (BKS), binaların kullanım amaçlarına bağlı olarak Şekil 3.1.’de tanımlanmıştır.

Binaların tasarımı için Deprem Tasarım Sınıflarının (DTS) belirlenmesine yardımcı olmak üzere Bina Kullanım Sınıfları (BKS), binaların kullanım amaçlarına bağlı olarak Şekil 3.1.’de tanımlanmıştır.

Şekil 3.1. Bina Kullanım Sınıfları ve Bina Önem Katsayıları

TDY 2007‘de bina önem katsayısı tablosunda bulunan 1.4 değeri (Okullar, yurtlar, müzeler vb. ) taslak yönetmeliğinde 1.5 olarak değiştirilmiştir.

Binaların tasarımı için deprem tasarım sınıfları:

Binaların tasarımı için bina kullanım sınıflarına (BKS), DD-2 deprem yer hareketi düzeyine ve kısa periyot tasarım spektral ivme katsayına (SDS) bağlı olarak tasarımda esas alınacak deprem tasarım sınıfları (DTS) Şekil 3.2.’ye göre belirlenecektir.

Şekil 3.2. Deprem Tasarım Sınıfları (DTS)

BİNA YÜKSEKLİĞİ VE BİNA YÜKSEKLİK SINIFLARI:

Deprem etkisi altında binalar sekiz bina yükseklik sınıfına (BYS) ayrılmıştır.

Şekil 3.3. Bina Yükseklik Sınıfları

Şekil 3.3.’te te BYS = 1 olarak belirtilen binalar yüksek binalar olarak sınıflandırılmıştır.

BİNA PERFORMANS DÜZEYLERİ:

TDY 2007’de performans düzeyleri sadece mevcut yapıları kapsamaktaydı. Taslak yönetmelikte yeni yapılar içinde performans seviyesi belirlenecek ve bu seviyeye göre binaların tasarımı yapılacaktır.

Kesintisiz Kullanım (KK) Performans Düzeyi:

Bu performans düzeyi, bina taşıyıcı sistem elemanlarında yapısal hasarın meydana gelmediği veya hasarın ihmal edilebilir ölçüde kaldığı duruma karşı gelmektedir.

Hemen Kullanım (HK) Performans Düzeyi:

Bu düzey, bina taşıyıcı sistem elemanlarında sınırlı düzeyde hasarın meydana geldiği, diğer deyişle doğrusal olmayan davranışın sınırlı kaldığı hasar düzeyine karşı gelmektedir.

Can Güvenliği (CG) Performans Düzeyi:

Bu düzey, can güvenliğini sağlamak üzere bina taşıyıcı sistem elemanlarında çok ağır olmayan ve çoğunlukla onarılması mümkün olan kontrollü hasar düzeyine karşı gelmektedir.

Göçmenin Önlenmesi (GÖ) Performans Düzeyi:

Bu düzey, bina taşıyıcı sistem elemanlarında ileri düzeyde ağır hasarın meydana geldiği göçme öncesi duruma karşı gelmektedir. Binanın kısmen veya tamamen göçmesi önlenmiştir.

DEPREM ETKİSİ ALTINDA BİNALARIN TASARIMI İÇİN BİNA TAŞIYICI SİSTEMLERİNİN DÜZENLENMESİ:

Binaların tasarımı için taşıyıcı sistemlerinin düzenlenmesinde aşağıdaki genel kurallar göz önüne alınacaktır. Bu bağlamda planda ve düşeyde düzensiz taşıyıcı sitemlerden olabildiğince kaçınılmalıdır.

Şekil 3.4. Yeni Yapılacak Yerinde Dökme Betonarme, Ön üretimli Betonarme ve Çelik Binalar (Yüksek Binalar dışında – BYS ≥ 2 )

 

Şekil 3.5. Yeni Yapılacak veya Mevcut Yüksek Binalar ( BYS = 1 )

 

Şekil 3.6. Mevcut Yerinde Dökme Betonarme, Ön Üretimli Betonarme ve Çelik Binalar(Yüksek Binalar dışında–BYS ≥ 2)

(1) olanlar BYS > 3 OLAN BİNALARDA UYGULANACAKTIR.
(2) olanlar BYS = 2, 3 olan binalarda uygulanacaktır.
(3) olanlarda ön tasarım olarak yapılacaktır.
(4) olanlar I = 1.5 alınarak uygulanacaktır.

Blog Yorum
Yorumlar (0)

Blog için yapılmış herhangi bir yorum bulunamadı !